Renovatie:
Bij renovatie moet men vooral denken aan het opnemen van bestaande installaties in het werk. Daarna worden de installaties op tekening aangepast naar de nieuwe situatie en opnieuw doorgerekend naar de nieuwe normen(ISSO en NEN). Speciale aandachtvoor warm tapwater zie legionella

Het doorrekenen volgens de nieuwe normen heeft het voordeel dat de installatie weer up-to-date is en er voldoende capaciteit is.

Bij hemelwater systemen is het op het moment zeer actueel om deze indien nodig te actualiseren!

Veel daken zijn namelijk niet of onvoldoende voorzien van nood overstorten (risicodaken) Bekijk/download:

platte daken, inspectie, instortingsgevaar, Risico inventarisatie

Ook kunnen er in verloop van tijd grotere plassen op het dak ontstaan wat risico van doorbreken tot gevolg kan hebben. Film waterbelasting.

Daarom is een inspectie van de daken noodzakelijk.

Wij kunnen daarin adviseren en een nieuw ontwerp maken, voor hemelwater afvoer en overstorten volgens de NEN3215 / NTR3216 / NEN6702

 

hemelwatersysteem