Kennisoverdracht: 
Op uw verzoek geven wij seminar bij u op het bedrijf op het gebied van:

- Riolering, Hemelwater, Overstort en lijnwater afvoer volgens de NEN3215, NTR3216 en NEN6702

- Inliner (binnen liggende circulatie leiding)

- Legionella volgens ISSO 55.1 en 55.2

- Brandwerende maatregelen

 
Met deze kennis overdracht zijn uw mensen beter op de hoogte van de huidige regelgeving.


NEN3215
Binnenriolering: eisen en bepalingen
Nationale samenvatting
Geeft eisen en bijbehorende bepalingsmethoden met de daaraan verbonden voorwaarden voor de binnenriolering in bouwwerken.
De norm is bedoeld te worden toegepast op de gerede of niet gerede binnenriolering van bouwwerken of gedeelten van bouwwerken.
De eisen en bepalingsmethoden zijn geldig voor telkens een bouwwerk.

NTR3216
Binnenriolering: richtlijnen voor ontwerp en uitvoering.
Nationale samenvatting
Is bedoeld als hulpmiddel voor het ontwerp, uitvoering en beheer van binnenriolering in bouwwerken.
Zij vormt ondermeer een toelichting op NEN3215.
Geeft aanvullende informatie over methoden, toe te passen materialen en/of producten.
NTR3216 geeft uitleg over hoe NEN3215 het beste kan worden geïnterpreteerd en bevat aanvullende prenormatieve onderwerpen die bij gebleken functioneren in een volgende herziening van de norm zullen worden opgenomen.
Is bedoeld voor afvoersystemen van bouwwerken voor hemelwater en voor vuilwater voor zover er sprake is van afvalwater dat qua aard en gebruik vergelijkbaar is met huishoudelijk afvalwater.


Op het werk:
-Inmeten installaties
-Tussentijdse controle op het werk
-Controle indien het werk gereed is Inventarisatie risico daken
-Dak inmeten en tekening maken (hoogte)
-Begeleiding bouwkundige installaties
-Begeleiding bouw vergaderingen


 

seminar

Seminars zijn volgens eigen wensen samen te stellen.
Email voor de mogelijkheden!